• การศัลยกรรมหน้าอก
 • จะต้องเลือกขนาดและชนิดของถุงนมที่เหมาะกับตนโดยจะต้องดูทั้งขนาดรอบอก ความเต่งตึงของผิว ความหนาของผิว ต่อมน้ำนม ขอบหัวนม ฯลฯ เพื่อสร้างหน้าอกที่มีรูปร่างเต่งตึงสวยงามดั่งหยดน้ำที่อิ่มเอิบและให้ความรู้สึกเวลาสำผัสที่เป็นธรรมชาติ
 • การศัลยกรรมหน้าอกแบบหยดน้ำ
 • หน้าที่งดงามจะมีรูปร่างเต่งตึงดั่งหยดน้ำที่อิ่มเอิบ การศัลยกรรมหน้าอกแบบหยดน้ำเป็นการผ่าตัดเสริมหน้าอกโดยใช้ถุงนมเทียมที่มีรูปร่างคล้ายหยดน้ำ
 • ใช้เวลา
 • 1 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • เสริมหน้าอก
 • เป็นการศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่เล็กหรือหย่อนยานให้สวยงามและมีขนาดสมดุลกับร่างกาย
 • ใช้เวลา
 • 1~2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • การศัลกรรมหน้าอกใหม่
 • หากทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกแล้วเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ไม่ชอบรูปร่างของหน้าอก เกิดพังผืดหดรัด ถุงนมเคลื่อนที่หรือเสียหาย หรือรูปหน้าอกเปลี่ยน อาจต้องรับการผ่าตัดหน้าอกใหม่ โดยการผ่าตัดรอบที่สองจะมีความยากยิ่งกว่าการผ่าตัดรอบแรก จึงควรปรึกษาแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมาก
 • ใช้เวลา
 • 2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 10~14 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • การลดขนาดหน้าอก
 • เป็นการรักษาหน้าอกที่ใหญ่เกินไปและมีอาการหย่อนยาน โดยจะทำการผ่าตัดเพื่อลดขนาดหน้าอกและจัดรูปร่างหน้าอกให้ดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีความซับซ้อนและยากยิ่งกว่าการผ่าตัดเสริมหน้าอก แต่เป็นหนึ่งในศัลยกรรมที่คนไข้รู้สึกพอใจสูงมาก
 • ใช้เวลา
 • 3~4 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • 1 วัน
 • ตัดไหมออก
 • 10~14 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • หน้าอกหย่อนยาน
 • เมื่อต่อมน้ำนมและไขมันลดลงจะทำให้ผิวหย่อนยาน สามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์ขนาดหน้าอกและดูขนาดความหย่อนยาน เพื่อผ่าตัดให้รูปร่างของหน้าอกและเต้านมอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม
 • ใช้เวลา
 • 3~4 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • 1 วัน
 • ตัดไหมออก
 • 10~14 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • สาเหตุที่การศัลยกรรมหน้าอกของโรงพยาบาลวิวเป็นที่นิยม
 • 1. สาเหตุที่การศัลยกรรมหน้าอกของโรงพยาบาลวิวเป็นที่นิยม
 • คณะแพทย์หน้าอกเป็นระบบทีมเวิร์คที่ประกอบด้วยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านศัลยกรรม ด้านหน้าอก และด้านวิสัญญีวิทยา รวมถึงพนักงานเฉพาะฝ่ายหน้าอกคอยร่วมประสานงาน จัดวางแผนและใช้วิธีผ่าตัดที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคน โดยคำนึงถึงส่วนสูง ความยาวรอบอก โครงสร้างและรูปร่างของหน้าอก และความหย่อนยาน ฯลฯ
 • 2. จำลองการผ่าตัดด้วย 3D
 • การจำลองด้วย 3D จะแสกนหน้าอกแล้วแสดงภาพที่มีความละเอียดสูงให้สามารถดูได้ถึงส่วนที่ละเอียดลึก และสามารถจำลองการผ่าตัดได้ด้วย จึงสามารถคาดการณ์ผลการผ่าตัดและสร้างความพึงพอใจแก่คนไข้และคณะแพทย์
 • 3. การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค
 • ก่อนและหลังการผ่าตัดจะทำการตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคเพื่อตรวจสุขภาพและสภาพของหน้าอกอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดหลังการผ่าตัด
퀵 메뉴
Price Enquiry
 • Price Enquiry
 • If you enter your information,
  we will reply to your e-mail.
Contact Us
 • Contact Us
 • By using the services below,
  you can easily consult us.
 • Viewps1177
  +82 10-7567-7174
  VeiwPlasticSurgeryKorea