• ศัลยกรรมไขมัน
 • เสริมไขมันในส่วนที่ขาดและลดไขมันในส่วนที่เกินเพื่อให้ใบหน้าและร่างกายดูสวยและอิ่มเอิบ จะต้องใช้ความประณีตเพื่อให้ผลออกมาดูเป็นธรรมชาติที่สุด
 • เสริมไขมัน
 • การเสริมไขมันจะใช้เข็มดูดไขมันจากบริเวณร่างกายที่มีไขมันมาก เช่น ท้อง น่องขา ฯลฯ แล้วใช้เครื่องแยกสกัดเฉพาะไขมันแท้ๆ เพื่อนำไปเสริมส่วนที่ขาด เช่น แก้ม หน้าผาก ฯลฯ วิธีนี้จะช่วยให้ใบหน้าที่เรียบดูมีมิติมากขึ้นหรือใช้แก้ริ้วรอยหรือบริเวณที่เป็นหลุม ไขมันที่เสริมเข้าไปบางส่วนจะถูกซึมซับและอีกส่วนที่ไม่ถูกซึมซับและหลงเหลืออยู่จะคงอยู่อย่างกึ่งถาวร และเนื่องจากเป็นเซลล์ไขมันของตัวเองทำให้ปลอดภัยและไม่มีปฏิกริยาต่อต้าน
 • ใช้เวลา
 • 1 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • ดูดไขมัน
 • การดูดไขมันเป็นการกำจัดไขมันส่วนเกินใต้ผิวหนัง โดยใช้เข็มดูดไขมันเข้าไปทำให้ไขมันแตกสลายก่อนแล้วดูดออกมา หากดูดไขมันมากกว่า 10% ของน้ำหนักอาจทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรเน้นแต่การดูดไขมันปริมาณมาก ควรดูดเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อสร้างร่างกายที่แข็งแรง
 • ใช้เวลา
 • 1~2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 2~3 สัปดาห์
 • ดูดไขมันแบบมินิ
 • การดูดไขมันแบบมินิเป็นการดูดไขมันเฉพาะส่วนตามที่คนไข้ต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้กับคนไข้ที่ไม่อ้วน แต่มีบางส่วนในร่างกายที่ไม่สามารถลดได้ด้วยการออกกำลังกาย หรือไขมันเกาะเฉพาะส่วนทำให้ดูอ้วน โดยจะเลือกดูดไขมันเฉพาะส่วนจะทำให้คนไข้รู้สึกสบายใจกว่าและไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นมาก
 • ใช้เวลา
 • 30 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 1~2 สัปดาห์
퀵 메뉴
Price Enquiry
 • Price Enquiry
 • If you enter your information,
  we will reply to your e-mail.
Contact Us
 • Contact Us
 • By using the services below,
  you can easily consult us.
 • Viewps1177
  +82 10-7567-7174
  VeiwPlasticSurgeryKorea