• ลิฟท์ติ้ง
 • ทำลิฟท์ติ้งตามสภาพผิว ความหนาของผิวและลักษณะของริ้วรอย ฯลฯ สามารถทำลิฟท์ติ้งได้ตั้งแต่ผู้ที่อยู่ในวัย 40~60 ที่มีปัญหาผิวไม่เต่งตึง หรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวัย 20~30 ที่มีปัญหาแก้มหย่อนยานและบริเวณคางไม่เรียบ
 • ลบริ้วรอยอย่างมหัศจรรย์
 • สามารถรักษาริ้วรอยได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าผิวหนังโดยใช้เพียงไหมและเข็มชนิดพิเศษช่วยดึงหน้าที่หย่อนยานกลับมาเต่งตึงใหม่และทำให้หน้าดูมีมิติขึ้น
 • ใช้เวลา
 • 30~40 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ฉีดยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่จำเป็น
 • ตัดไหมออก
 • ไม่จำเป็น
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • เอ็นโดไทน์
 • เมื่อหน้าผากหย่อนยานและคิ้วตกต่ำลงจะทำให้เกิดริ้วรอยบนหน้าผากและหนังตาตก สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้
 • ใช้เวลา
 • 30~40 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ฉีดยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่จำเป็น
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • การผ่าตัดดึงหน้า
 • ใช้วิธีนี้รักษาริ้วรอยที่ไม่สามารถแก้ได้โดยการร้อยไหม การฉีดไขมัน หรือการใช้เลเซอร์ มีประสิทธิภาพสูงในการดึงแก้มที่นูนหย่อนยาน ริ้วรอยร่องแก้ม และริ้วรอยบนคอที่ลึกและหย่อนยาน
 • ใช้เวลา
 • 2~3 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ฉีดยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่จำเป็น
 • ตัดไหมออก
 • 7~8 วัน
 • พักฟื้น
 • 2 สัปดาห์
 • การผ่าตัดดึงหน้าเฉพาะส่วน
 • วิธีนี้เป็นการผ่าตัดดึงหน้าแบบผ่าจุดน้อยที่สุด โดยจะทำการกำจัดกล้ามเนื้อ *SMAS ใต้ผิวหนังซึ่งเกิดการแก่ชราแล้วดึงขึ้นทำให้ใบหน้ากลับมาเต่งตึงเหมือนเก่า
 • ใช้เวลา
 • 30~40 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ฉีดยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่จำเป็น
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
 • อาคิวลิฟท์ติ้ง
 • ใช้เลเซอร์ที่มีคลื่น 1444nm ซึ่งเหมาะสำหรับการสลายไขมัน ทำการสลายไขมันที่ไม่จำเป็น สามารเลือกบริเวณที่ต้องการกำจัดไขมันบนใบหน้าเพื่อให้หน้าเรียวเป็นรูปตัว V และลบริ้วรอยบางๆบนใบหน้า
 • ใช้เวลา
 • 30~40 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่จำเป็น
 • ตัดไหมออก
 • ไม่จำเป็น
 • พักฟื้น
 • 2~3 วัน
 • TESS ลิฟท์ติ้ง
 • ใช้ไหมพิเศษที่ใช้ลิฟท์ติ้งและไหมพิเศษรูปตาข่ายร้อยลงไปในบริเวณที่หย่อนยานเพื่อให้หน้ากลับมาเต่งตึงเหมือนเก่า การใช้วิธีนี้จะมีผลดีกว่าการร้อยไหมอย่างเดียวเพราะไหมพิเศษรูปตาข่ายจะเข้าไปเกาะแน่นกับผิวทำให้หน้าเต่งตึงยิ่งขึ้นและอยู่ได้นาน
 • ใช้เวลา
 • 30~40 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่จำเป็น
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 2~3 วัน
 • การผ่าตัดดึงหนังตา
 • การผ่าตัดดึงหนังตาจะทำการผ่าช่วงบนหรือล่างคิ้วเพื่อดึงผิวที่หย่อนยานให้กลับมาเต่งตึงใหม่ จะใช้ในกรณีหนังตาตกและต้องการทำตาสองชั้นใหม่หรือไม่ต้องการเปลี่ยนรูปตาที่มีอยู่เดิม เป็นการผ่าตัดที่ถือว่าง่ายมากแต่มีประสิทธิภาพสูงมากเช่นกัน
 • ใช้เวลา
 • 30~40 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ฉีดยาชาเฉพาะส่วน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่จำเป็น
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~4 วัน
퀵 메뉴
Price Enquiry
 • Price Enquiry
 • If you enter your information,
  we will reply to your e-mail.
Contact Us
 • Contact Us
 • By using the services below,
  you can easily consult us.
 • Viewps1177
  +82 10-7567-7174
  VeiwPlasticSurgeryKorea