• ศัลยกรรมจมูก
 • โรงพยาบาลวิวสร้างจมูกที่ดูสวยทั้งจากด้านหน้าและด้านข้าง ไม่ใช่ว่าจะดีแต่โด่งอย่างเดียว และยังต้องคำนึงถึงเส้นใบหน้าด้านข้างตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงสันจมูก และความห่างระหว่างตาที่ต้องดูสมดุล นอกจากนี้ยังต้องทำให้ปลายจมูกไม่ใหญ่และโด่งมากเกินไป เพื่อให้หน้าตาดูมีสัดส่วนที่สวยงาม โรงพยาบาลวิวจะตรวจเช็คลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดเพื่อวางแผนทำจมูกที่มีความสูงและองศาที่งดงามที่สุด
 • >T.O.P Rhinoplasty®
 • ศัลยกรรมจมูก T.O.P®
 • การทำศัลยกรรมจมูก T.O.P(Top of Point) ของโรงพยาบาลวิวจะมอบความสมบูรณ์ให้แก่ใบหน้าทั้งเวลามองจากด้านข้างและด้านหน้า สร้างความทันสมัยให้ใบหน้าของคุณให้หน้าดูเป็นมิติทั้งจากด้านข้างและด้านหน้า
 • สันจมูกไม่เรียบ
 • การศัลยกรรมจมูกงุ้มเป็นการผ่าตัดบริเวณกลางสันจมูกที่นูนขึ้นมาให้เรียบลง โดยจะทำการผ่าตัดกระดูกอย่างประณีตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่อ่อนหวานแก่ใบหน้า
 • ใช้เวลา
 • 1~2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • จมูกสั้น
 • จมูกที่สั้นเมื่อเทียบกับใบหน้าและปลายจมูกโด่งจะทำการผ่าตัดโดยแก้ไขสันจมูกที่อยู่ระหว่างรูจมูกให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม โรงพยาบาลวิวจะสร้างจมูกให้มีสัดส่วนหนึ่งส่วนสามบนใบหน้า และวัดมุมจากปลายจมูกและริมฝีปากให้อยู่ระหว่าง 90-105° ซึ่งถือว่างดงามที่สุด
 • ใช้เวลา
 • 1~2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • จมูกเบี้ยว
 • การแก้ไขจมูกเบี้ยวเป็นการตั้งจมูกที่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งให้ตั้งตรงบนใบหน้า นอกจากจะช่วยเพิ่มความงามแล้ว ยังมีผลในการรักษาอาการทางระบบหายใจ โรคไซนัส อาการจมูกตัน อาการปวดศรีษะ และอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน
 • ใช้เวลา
 • 1~2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • จมูกต่ำ
 • การผ่าตัดจมูกต่ำจะใช้ตัวเสริมจมูกให้มีดั้งสูงและสวย จะช่วยทำให้ใบหน้าที่ดูเรียบๆดูเป็นมิติและทันสมัยยิ่งขึ้น
 • ใช้เวลา
 • 1 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 3~7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~7 วัน
 • ปลายจมูกใหญ่
 • หากมีปลายจมูกใหญ่และทื่อจะใช้วิธีรวบรัดกระดูกปลายจมูกและกำจัดไขมันเพื่อสร้างจมูกที่ดูคมชัดยิ่งขึ้น จะช่วยให้จมูกที่เคยดูอ้วนและอึดอัดเปลี่ยนเป็นจมูกที่คมชัดและทันสมัย
 • ใช้เวลา
 • 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 3~7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~7 วัน
 • จมูกง้ำ
 • จมูกที่มีปลายจมูกงุ้มลงมาจะทำให้จมูกดูยาวเหมือนรูปลูกธนู โดยจะผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกที่งุ้มลงมาให้หน้าดูสมดุลและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ใช้เวลา
 • 1~2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • จมูกกว้าง
 • กรณีที่มีสันจมูกกว้างหรือหนาจะใช้วิธีผ่าตัดลดขนาดของสันจมูกทำให้จมูกดูโด่งและเรียวลง การทำศัลยกรรมจมูกว้างจะทำให้มีรูปลักษณ์ที่คมชัดและโดดเด่นยิ่งขึ้น
 • ใช้เวลา
 • 1~2 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • การผ่าตัดจมูกใหม่
 • หลังผ่าตัดจมูกแล้วมีปัญหาหรือไม่พอใจกับรูปร่างของจมูกและต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้โดยการผ่าตัดใหม่ โรงพยาบาลวิวจะทำการตรวจสอบอาการและสาเหตุอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่คนไข้อย่างเต็มที่
 • ใช้เวลา
 • 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน หรือ ยาสลบทั่วไป
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • สาเหตุที่การศัลยกรรมจมูกของโรงพยาบาลวิวเป็นที่นิยม
 • ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
  คณะแพทย์เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผ่าตัดอันมากมาย
  การให้คำปรึกษา 1:1 และวางแผนผ่าตัดตามลักษณะของแต่ละบุคคล
 • การรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
  มีเครื่องมือและระบบรักษาความปลอดภัย
  มีแพทย์เฉพาะด้านวิสัญญีวิทยาประจำอยู่ตลอด 365 วัน รับประกันความปลอดภัยตั้งแต่วางแผนการผ่าตัดตลอดจนหลังการผ่าตัด
 • บริการพิเศษหลังการผ่าตัด
  บริการรักษาผิวพรรณโดยการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนจมูก
  ตรวจเช็คหลังการผ่าตัดและดูแลรอยผ่าตัด
퀵 메뉴
Price Enquiry
 • Price Enquiry
 • If you enter your information,
  we will reply to your e-mail.
Contact Us
 • Contact Us
 • By using the services below,
  you can easily consult us.
 • Viewps1177
  +82 10-7567-7174
  VeiwPlasticSurgeryKorea