• ศัลยกรรมตา
 • โรงพยาบาลวิวจะมอบความงามแก่ดวงตาของคุณให้ดวงตาใหญ่และคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติ โดยจะคำนึงถึงความยาวและความกว้างของตา ผิวหนังข้างหัวตา ไขมันและกล้ามเนื้อบนหนังตา บรรยากาศของตา ฯลฯ ที่แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล
 • ทำตาสองชั้นแบบเย็บ
 • เป็นการทำตาสองชั้นแบบเย็บที่รวมจุดเด่นของการเย็บทั้งสองแบบให้ตาสองชั้นที่ออกมาดูเป็นธรรมชาติ จึงสามารถสร้างตาสองชั้นที่ถาวรและดูเป็นธรรมชาติ
 • ใช้เวลา
 • 30 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 3 วัน
 • พักฟื้น
 • 3 วัน
 • ทำตาสองชั้นแบบเจาะ
 • เป็นวิธีที่จะทำการเจาะตามเส้นที่ดีไซน์ไว้เพื่อกำจัดผิวหนังที่หย่อนยานและไขมันที่ไม่จำเป็นออกแล้วทำการเย็บ จะทำให้ดวงตาใหญ่และมีตาสองชั้นที่คมชัดยิ่งขึ้น โรงพยาบาลวิวมีประสบการณ์ในการผ่าตัดที่สะสมมาหลายปีทำให้สามารถใช้วิธีเจาะแล้วยังทำให้ดูเป็นธรรมชาติได้อีกด้วย
 • ใช้เวลา
 • 1 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • หัวตาและปลายตา
 • การทำศัลยกรรมหัวตาจะช่วยให้ระยะระหว่างตาที่ห่างมากดูชิดลง หรือช่วยแก้ปัญหากรณีที่มีผิวหนังข้างหัวตาทำให้ดูอึดอัด ส่วนการทำศัลยกรรมปลายตาจะช่วยขยายความยาวของตาที่สั้นและดูอึดอัด ทำให้ดวงตามีขนาดใหญ่คมชัดและมีสัดส่วนที่สวยงาม
 • ใช้เวลา
 • 20 นาที
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • แก้ตาตก
 • การทำศัลยกรรมแก้ตาตกจะช่วยเพิ่มแรงเปิดตาของกล้ามเนื้อที่ใช้เปิดตาที่อยู่ใต้หนังตาให้สามารถลืมตาได้อย่างสบาย ทำให้สามารถเห็นดวงตาได้อย่างชัดเจนและดูใหญ่ขึ้นอีกด้วย
 • ใช้เวลา
 • 30 นาที ~ 1 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 7 วัน
 • พักฟื้น
 • 7 วัน
 • การผ่าตัดใหม่
 • หลังทำศัลยกรรมตาแล้วเกิดปัญหาต่างๆ หรือไม่พอใจกับรูปร่างและต้องการแก้ไข จะทำได้โดยการผ่าตัดใหม่ การผ่าตัดใหม่จะใช้เวลามากกว่าและมีความยากในการผ่าตัดยิ่งกว่าการผ่าตัดครั้งแรก จึงควรปรึกษาแพทย์ที่มีประสบการณ์ผ่าตัดมาก
 • ใช้เวลา
 • 30 นาที ~ 1 ชั่วโมง
 • ฉีดยาสลบ
 • ยาสลบแบบนอน
 • นอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ตัดไหมออก
 • 3~7 วัน
 • พักฟื้น
 • 3~7 วัน
 • สาเหตุที่การศัลยกรรมตาของโรงพยาบาลวิวเป็นที่นิยม
 • ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

  การวางแผนผ่าตัดที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคน และการผ่าตัดอย่างแม่นยำ
 • การรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
  มีแพทย์เฉพาะด้านวิสัญญีวิทยาประจำอยู่ตลอด 365 วัน
  มีเครื่องมือและระบบรักษาความปลอดภัย
 • ความสวยงามแบบธรรมชาติ
  ลดรอยผ่าตัด อาการบวม และเวลาพักฟื้นให้ต่ำลงมากที่สุด
  กลับสู่ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว
퀵 메뉴
Price Enquiry
 • Price Enquiry
 • If you enter your information,
  we will reply to your e-mail.
Contact Us
 • Contact Us
 • By using the services below,
  you can easily consult us.
 • Viewps1177
  +82 10-7567-7174
  VeiwPlasticSurgeryKorea